Διεθνής Επιτροπή Κοινωνικής Δικαιοσύνης

Η Διεθνής Επιτροπή Κοινωνικής Δικαιοσύνης είναι η στρατηγική φωνή του Στρατού της Σωτηρίας για την υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της κοινωνικής δικαιοσύνης με τους φτωχούς και καταπιεσμένους του κόσμου. Είμαστε μέρος της Διεθνούς Διοίκησης του Στρατού της Σωτηρίας και το γραφείο μας βρίσκεται στη Νέα Υόρκη.

Αναζήτηση

Οι Πολιτικές μας