Σχετικά με εμάς

The Salvation Army is an integral part of the Christian

Ο Στρατός της Σωτηρίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Χριστιανικής Εκκλησίας, αν και διαφέρει ως προς τη διακυβέρνηση και την πρακτική. Το δόγμα του Στρατού ακολουθεί το κύριο ρεύμα της χριστιανικής πίστης και τα άρθρα πίστης του δίνουν έμφαση στους σωτήριους σκοπούς του Θεού. Οι σκοποί του είναι “η προαγωγή της χριστιανικής θρησκείας… της εκπαίδευσης, η ανακούφιση της φτώχειας και άλλοι φιλανθρωπικοί σκοποί που ωφελούν την κοινωνία ή την κοινότητα της ανθρωπότητας στο σύνολό της “*.

Το κίνημα, που ιδρύθηκε το 1865 από τον William Booth, έχει εξαπλωθεί από το Λονδίνο της Αγγλίας σε πολλά μέρη του κόσμου.

Η ταχεία ανάπτυξη των πρώτων μελών του Στρατού υποβοηθήθηκε από την υιοθέτηση μιας στρατιωτικής δομής διοίκησης το 1878, όταν τέθηκε σε χρήση ο τίτλος “Ο Στρατός της Σωτηρίας”. Μια παρόμοια πρακτική οργάνωση σήμερα επιτρέπει στους πόρους να είναι εξίσου ευέλικτοι. Ανταποκρινόμενος σε ένα επαναλαμβανόμενο θέμα του χριστιανισμού που βλέπει την Εκκλησία να εμπλέκεται σε πνευματικό πόλεμο, ο Στρατός χρησιμοποίησε προς όφελος του ορισμένα στρατιωτικά χαρακτηριστικά, όπως στολές, σημαίες και τάξεις, για να προσδιορίσει, να εμπνεύσει και να ρυθμίσει τις προσπάθειές του.

Προβάλλουμε τα καλά νέα του Ιησού Χριστού μέσω του χριστιανικού τρόπου ζωής μας. Η χριστιανική ηθική είναι το θεμέλιό μας και οι κοινωνικές επιχειρήσεις διατηρούνται, υπό την εξουσία του Στρατηγού, από αξιωματικούς πλήρους απασχόλησης (χειροτονημένους ιερείς) και υπαλλήλους, καθώς και από στρατιώτες (μέλη του Στρατού Σωτηρίας) που προσφέρουν υπηρεσία στον ελεύθερο χρόνο τους. Ο Στρατός της Σωτηρίας επωφελείται επίσης από την υποστήριξη πολλών οπαδών (μέλη που δεν είναι στρατιώτες) και φίλων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υπηρετούν σε συμβουλευτικές επιτροπές.

Η ηγεσία του Στρατού της Σωτηρίας παρέχεται από χειροτονημένους αξιωματικούς που είναι αναγνωρισμένοι θρησκευτικοί λειτουργοί.

Όλα τα μέλη του Στρατού αποδέχονται μια πειθαρχημένη και συμπονετική ζωή με υψηλά ηθικά πρότυπα, η οποία περιλαμβάνει την αποχή από το αλκοόλ και τον καπνό. Από τις πρώτες μέρες του ο Στρατός της Σωτηρίας παρέχει ίσες ευκαιρίες στις γυναίκες, κάθε βαθμός και υπηρεσία είναι ανοικτή σε αυτές και από την παιδική ηλικία οι νέοι ενθαρρύνονται να αγαπούν και να υπηρετούν τον Θεό.

Μεγαλωμένος για να μεταφέρει τα καλά νέα (Ευαγγέλιο), ο Στρατός της Σωτηρίας ξεκίνησε αυθόρμητα προγράμματα για την κοινωνική βελτίωση των φτωχών. Τέτοιες ανησυχίες έχουν έκτοτε αναπτυχθεί, οπουδήποτε δραστηριοποιείται ο Στρατός της Σωτηρίας, με πρακτικούς, εξειδικευμένους και οικονομικά αποδοτικούς τρόπους. Οι εξελισσόμενες κοινωνικές υπηρεσίες καλύπτουν ενδημικές ανάγκες και ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες κρίσεις παγκοσμίως. Χρησιμοποιούνται σύγχρονες εγκαταστάσεις και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Η ανάγκη για σύγχρονες εγκαταστάσεις και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη βρίσκεται υπό συνεχή επανεξέταση. Αυξανόμενοι, η πολιτική του Στρατού της Σωτηρίας και των γηγενών μελών του επιτρέπουν ολοένα και περισσότερο τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς αρωγής και διάφορες κυβερνήσεις.

Η συνεργασία του κινήματος με την ιδιωτική και δημόσια φιλανθρωπία θα συνεχίσει να προσφέρει παρηγοριά στους άπορους, ενώ η διακήρυξη της λυτρωτικής αγάπης του Θεού προσφέρει σε άτομα και κοινότητες την ευκαιρία να απολαύσουν μια καλύτερη ζωή στη γη και μια θέση στην αιώνια Βασιλεία του Χριστού.

Ο Στρατός της Σωτηρίας διοικείται σήμερα από τον στρατηγό Lyndon Buckingham, ο οποίος εξελέγη ως ο 21ος Στρατηγός στις 27.05.2023.

Πράξη Του Στρατού της Σωτηρίας 1980

Αναζήτηση

Οι Πολιτικές μας