Το Green Light Project

Η σεξουαλική εκμετάλλευση και η εμπορία ανθρώπων είναι ενάντια στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα για ελευθερία, ασφάλεια, αξιοπρέπεια, ισότητα, αυτοκατάθεση και ανάπτυξη του δυναμικού ζωής. Πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται με αυτά τα αναφαίρετα δικαιώματα που πρέπει να γίνονται σεβαστά, να διασφαλίζονται και να προστατεύονται.


Μέσω του Green Light Project έχουμε δημιουργήσει ένα κοινοτικό κέντρο στην Red Light περιοχή της Ομόνοιας για τις γυναίκες που υφίστανται σεξουαλική εκμετάλλευση και εμπορία και φροντίζουμε επίσης τα παιδιά τους. Μέσω των υπηρεσιών και των προγραμμάτων μας εργαζόμαστε εντατικά στα επίπεδα προστασίας και πρόληψης από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και εμπορία καθώς και για τη σωματική, συναισθηματική επούλωση τους και την παροχή καθοδήγησης και απόκτησης δεξιοτήτων ζωής καθώς βοηθούνται να ενταχθούν σταδιακά στην κοινωνία. Η συνεργασία μαζί τους τόσο σε κοινοτικό όσο και σε ατομικό επίπεδο έχει αρχίσει να διαμορφώνει μια νέα κουλτούρα στην περιοχή του Red-Light της Ομόνοιας κάνοντας το κέντρο του Green Light σημείο αναφοράς στην περιοχή.


Αρχηγός της ομάδας Ρεβέκκα.

Αναζήτηση

Οι Πολιτικές μας