Το Πρώτο Περιφερειακό Επιχειρηματικό Συμβούλιο του Στρατού της Σωτηρίας

This week we held the first Salvation Army Regional Business Board in Greece.

Led by the Regional Leaders, this is a sign of development, heightened governance and accountability. It enables us to foster shared responsibility.

Commenting on the Regional Business Board, Major Beat Rieder-Pell said:

“This important step will serve The Salvation Army’s mission in Greece by strengthening our governance and allowing a broad range of expertise to shape key decisions”

Αναζήτηση

Οι Πολιτικές μας