Αντιμετώπιση Προσφύγων

Το έργο της Ανταπόκρισης σε Πρόσφυγες του Στρατού της Σωτηρίας στην Ελλάδα περιλαμβάνει:

Έρευνα και συμβουλές για τον Στρατό της Σωτηρίας στην Ελλάδα σε θέματα μετανάστευσης και διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο ο Στρατός της Σωτηρίας μπορεί να συμμετάσχει στη βοήθεια των μεταναστών στην ένταξη.

Να υποστηρίξουμε άλλους που ήδη δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα.

Παροχή συμβουλών σχετικά με, όπου ενδείκνυται, βοήθεια στη δημιουργία υπηρεσιών και προγραμμάτων που στοχεύουν στην ενσωμάτωση στους χώρους όπου δραστηριοποιείται ο Στρατός της Σωτηρίας.

Εκπαίδευση προσωπικού και εθελοντών σε θέματα μετανάστευσης και ένταξης.
Ανάπτυξη έργων για τη χρηματοδότηση αιτήσεων.
Δικτύωση με συνεργάτες, ανταλλαγή πληροφοριών, βέλτιστων πρακτικών και επιδίωξη αποφυγής διπλασιασμού των υπηρεσιών κ.λπ.

Ως απάντηση στην κρίση στην Ουκρανία, ο Στρατός της Σωτηρίας στην Ελλάδα ξεκίνησε το έργο «The Meeting Point» (το Σημείο Συνάντησης ) τον Απρίλιο του 2022 για να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν εγκαταλείψει τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Με έδρα το Σώμα Αθηνών στον Άγιο Παντελεήμονα, παρέχει πρακτικές και ουσιαστικές υλικές ανάγκες, καθώς και βοήθεια και συμβουλές προκειμένου να παράσχει ένα μονοπάτι για ουσιαστική ένταξη. Ο Ελληνικός Στρατός της Σωτηρίας παρείχε επίσης κάρτες sim κινητής τηλεφωνίας και κουπόνια σούπερ μάρκετ σε Ουκρανούς πρόσφυγες

Ο Στρατός της Σωτηρίας έχει αναπτύξει εθελοντές για να παραδώσει αυτή την πρωτοβουλία και μας βοήθησαν πολύ οι Ουκρανοί μεταφραστές, η βοήθεια των οποίων έχει αποδειχθεί απαραίτητη.

Έχουμε προσαρμόσει το The Meeting Point για να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των ανθρώπων και ως εκ τούτου έχουμε ξεκινήσει μαθήματα ραπτικής.


Αναζήτηση

Οι Πολιτικές μας