Οι Ηγέτες μας

Το 2020, μετά από έξι χρόνια υπηρεσίας στην Επικράτεια της Ανατολικής Ευρώπης (Ουκρανία, Γεωργία, Ρουμανία και Μολδαβία), οι ταγματάρχες Beat και Annette Rieder-Pell διορίστηκαν για να αναλάβουν νέους διορισμούς ως Υπεύθυνοι για την Ελλάδα (Διοίκηση Ιταλίας και Ελλάδας).

Προηγουμένως είχαν υπηρετήσει 33 και 36 χρόνια αντίστοιχα στο Στρατό της Σωτηρίας στην Ελβετία, την Αυστρία, τη Γερμανία, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ανατολική Ευρώπη. Σε αυτά τα έθνη διορίστηκαν με διαφορετικές ιδιότητες που κυμαίνονταν από : Αρχηγός Σώματος (Εκκλησία), εργάτες νεολαίας, Ηγέτες Τμημάτων και Περιφερειακό Αρχηγείο για το πρόγραμμα και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Αυτό το εύρος εμπειρίας έχει προσφέρει μια πλούσια βάση για να υπηρετήσουν ως ηγέτες του Στρατού της Σωτηρίας.

Έχουν επίσης τρία ενήλικα παιδιά και μια νύφη που ζουν στη Γερμανία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά τα παιδιά έχουν εγκατασταθεί σε έθνη όπου ο Beat και η Annette έχουν υπηρετήσει με το Στρατό της Σωτηρίας.

Beat και Annette Rieder- Pell, Ταγματάρχες

Αναζήτηση

Οι Πολιτικές μας