Ο Στρατός Σωτηρίας Ελλάδα

Ο Στρατός της Σωτηρίας είναι μια διεθνής χριστιανική εκκλησία που λειτουργεί σε 133 χώρες παγκοσμίως. Ο Στρατός της Σωτηρίας στοχεύει να διαδώσει το ευαγγελικό μήνυμα της αγάπης του Θεού σε όλους, καθώς και να επεκτείνει την ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξαρτήτως πολιτικής, θρησκευτικών πεποιθήσεων ή φυλής.

Ο Στρατός της Σωτηρίας στην Ελλάδα 

Ο Στρατός της Σωτηρίας είναι μια διεθνής Χριστιανική εκκλησία που λειτουργεί σε 133 χώρες παγκοσμίως. Στην Ελλάδα, ο Στρατός της Σωτηρίας λειτουργεί ως μια μη κερδοσκοπική εταιρεία από τον Ιανουάριο του 2011, στέκεται δίπλα σε άστεγους, ηλικιωμένους, νεαρές οικογένειες με βρέφη και θύματα εμπορίας και πορνείας. Ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στη Θεσσαλονίκη το 2007. Πρωτοπόροι της ήταν οι Έλληνες αξιωματικοί Ταγματάρχες Πόλης Παντελίδης και Μαρία Κόντη-Γαληνού και από το 2012 και στην Αθήνα.

Ο Στρατός της Σωτηρίας στοχεύει να διαδώσει το ευαγγελικό μήνυμα της αγάπης του Θεού σε όλους, καθώς και να επεκτείνει την ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από πολιτική, θρησκευτική πίστη ή φυλή. Το μήνυμά του βασίζεται στη Βίβλο. Η διακονία του υποκινείται από την αγάπη για τον Θεό. Η αποστολή του είναι να κηρύξει το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και να καλύψει τις ανθρώπινες ανάγκες στο όνομά του χωρίς διακρίσεις.

Αναζήτηση

Οι Πολιτικές μας